Cảm biến hệ thống phanh trước ABS
397,000đ
(RAW) FOOTBOARD
447,000đ
RING SET
422,000đ
Stud Bolt
142,000đ
Stud
23,000đ
Stud Bolt
73,000đ
O-Ring
1,000đ
O-Ring
1,000đ
LH Front shield, black
2,937,000đ
RH Front shield, black
2,937,000đ
LH FRONT FAIRING, red
7,172,000đ
RH Half rear fairing red Fluo
2,262,000đ